Kúsok pravdy

 

1. Z tvojich vlasov cítim magnum

v tvojich očiach vidím auru

ty si človek iný jak my

rosa z krídel kvapká na dni

rosa z krídel kvapká na dni

nalem ti kúsok pravdy

posledný súd pravdy hriechov

dávno je kľud od útekov

 

   R: Postav sa a choď musíš ísť

postav sa a choď musíš nájsť kľúč a skrýš

postav sa a choď život je tenká niť

postav sa choď musíš ísť

 

    2. Tvoj otec bol tulák starý

čo sa divíš máš to v krvi

čo sa divíš máš to v génoch

cestu svetlá halogénov

ja sa trápim slza na stôl

vždy keď prídeš trocha neskôr

klameš seba myšlienkami

všeko je len kúsok pravdy

 

   R: Postav sa a choď musíš ísť

postav sa a choď musíš nájsť kľúč a skrýš

postav sa a choď život je tenká niť

postav sa choď musíš ísť

   R: Postav sa a choď musíš ísť

postav sa a choď musíš nájsť kľúč a skrýš

postav sa a choď život je tenká niť

postav sa choď musíš ísť